تبلیغات
جمال آفتاب - دیدار صدها نفر از استادان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی با رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظه الله)

جمال آفتاب

              اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت              باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود دانشگاه موتور پیشرفت كشور است و اگر ملت، عزت، استقلال، اقتدار و ثروت می خواهد باید دانشگاه را تقویت كند.
این، محور اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عصر امروز صدها نفر از استادان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی بود.
در ابتدای این دیدار 3 ساعته، 14 نفر از استادان، بیش از 2 ساعت دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف علمی – فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و سیاسی بیان كردند.
آقایان و خانمها:
-    دكتر محمدرضا شمس اردكانی – رئیس دانشكده طب سنتی – دانشگاه علوم پزشكی تهران
-    دكتر حسن سبحانی – استاد اقتصاد دانشگاه تهران
-    دكتر قاسم عمو عابدینی – عضو هیأت علمی بیوتكنولوژی دانشكده فنی دانشگاه تهران
-    دكتر حمیدرضا آیت اللهی – استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی
-    دكتر حسین پوراحمدی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی – رشته روابط بین الملل
-    دكتر فهمیه فرهمندپور – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران – رشته فلسفه، الهیات و تاریخ
-    دكتر علیرضا زالی – استاد جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
-    دكتر اكبریان – دانشیار گروه حكمت و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
-    دكتر محمدمهدی زاهدی وفا – رئیس دانشكده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه
امام صادق (ع)
-    دكتر سجادی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران
-    محمدحسن رامشت – فوق دكترا در رشته سازه
-    دكتر علی اصغر جعفری – دانشیار دانشكده مكانیك دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
-    دكتر فیاض – دكترای فرهنگ و ارتباطات و عضو گروه مردم شناسی دانشگاه تهران
-    دكتر ماهروزاده – دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهراء
در سخنان خود بر این محورها تأكید كردند:


-    توجه كامل به نقشه جامع علمی كشور به عنوان نقشه راه تبدیل ایران به مرجع علمی جهان
-    تقویت شركتهای دانش بنیان برای فاصله گرفتن از اقتصاد متكی بر نفت
-    آمادگی استادان و محققان برای همكاری در رفع هرگونه مشكل و نقیصه احتمالی بر اثر تحریم ها
-    تشكیل دانشگاههای حكمت بنیان به عنوان نسل جدید نوآور و پیشتاز مراكز علمی
-    احیای طب سنتی به عنوان انتقال منطقی تجارب نسلهای مختلف تاریخ ایران
-    توجه بیشتر به «علوم انسانی» به عنوان زیربنای رشد حقیقی كشور
-    بازنگری جدی در منابع و رشته های علوم انسانی برای ایجاد تحول و تغییر روزآمد در این رشته ها
-    توجه به اندیشمندان علوم انسانی در رده های مدیریتی و تصمیم گیری
-    پیشنهاد ایجاد وزارتخانه علوم انسانی یا معاونت علوم انسانی در وزارت علوم
-    برخورد هوشمندانه با مقوله جنگ نرم و ارائه نظریه های متكی بر منابع اسلامی – ایرانی به عنوان استراتژی اصلی مقابله با تهدید نرم
-    دورنگری و هوشمندی در مواجهه با تركیب جمعیت دانشجویی كشور
-    تلاش برای گسترش و تعمیم جنبش پررونق علمی كشور به بدنه جمعیت دانشجویی
-    رشد كاملاً چشمگیر كشور در عرصه های مختلف پزشكی – درمانی در مقایسه با استانداردهای جهانی
-    ضرورت ایجاد جنبش عقلی و فكری در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی
-    ایجاد حلقه های بحث و گفتگو در میان اصحاب و سران فكر و تعقل و اندیشه
-    تلاش بیشتر برای تربیت نیروهای متخصص در زمینه علم اقتصاد اسلامی
-    نیاز به ساختارهای جدید و مدیریت یكپارچه در حوزه علم و فناوری
-    تسلط كمپانیهای سرمایه داری غربی بر فعالیتها و پیشرفتهای پزشكی جهان
-    ایجاد نهادی برای طراحی و معماری برنامه های بلند مدت استراتژیك در مقاطع چند ده ساله
-    كارآموزی دانشجویان فنی در صنایع كشور به عنوان روشی برای ارتباط بیشتر دانشگاهها و صنایع
پس از سخنان نمایندگان جامعه علمی – دانشگاهی، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت فراوان دانشگاه در عزت و اقتدار ایران، تأكید كردند: كشور نیازمند جهاد علمی در همه رشته ها و عرصه هاست و اینجانب با دقت و وسواس و دلواپسی این مسئله بسیار مهم را دنبال خواهم كرد.
ایشان با اشاره به موانع و معارضه های موجود برسر راه پیشرفت علمی كشور افزودند: در فرهنگ اسلامی، معنای جهاد در هر عرصه ای تلاش برای در هم شكستن موانع و معارضه هاست و از این نگاه اسلامی، كشور حقیقتاً نیازمند جهاد علمی است.
حضرت آیت الله خامنه ای، انحصارگرایی و خِسَّت كشورهای پیشرفته علمی را در عرضه دانش و امكانات علمی از جمله موانع موجود در راه شكوفایی علمی كشور دانستند و خاطرنشان كردند: باید با جوشش درونی بر این مانع غلبه كنیم.
رهبر انقلاب اسلامی برخورداری ملت ایران از پیشینه پرافتخار علمی – فرهنگی و هوش و استعداد ایرانیان را زمینه های مساعدی برای دستیابی به قله های رفیع علم و دانش برشمردند و افزودند: انقلاب اسلامی، احساس بیداری و توانایی را نیز به مجموعه عوامل تعیین كننده پیشرفت علمی كشور افزوده است.
ایشان، پیشرفتهای تحسین برانگیز كشور را در زمینه های مختلف علمی – فناوری، نشانه توانایی مردم ایران در برداشتن گامهای بلندتر خواندند و افزودند: همه پیشرفتهای 30 سال اخیر را قدمهای اول راه پرفروغ پیشرفت علمی كشور بدانیم و با نگاه راهبردی، به قدمهای بلندتر فكر كنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، سخنان استادان دانشگاهها در این دیدار را بسیار خرسندكننده، متنوع، پرنكته و حاوی پیشنهادهای اجرایی برشمردند و افزودند: ایده جدید دانشگاه
حكمت بنیان، پیشنهاد تشكیل رصدخانه پیشرفت نقشه جامع علمی كشور و تأكید بر اهمیت علوم انسانی از زوایای مختلف، از جمله نكات مهمی بود كه اندیشمندان محترم بیان كردند.
رهبر انقلاب اسلامی، انتقاد یكی از استادان درباره قدیمی بودن و تغییر نكردن سرفصلهای علوم انسانی را، ایرادی وارد دانستند و خاطرنشان كردند: این عیب، نشان دهنده نبود جرئت برای ورود به مناقشه فكری است كه باید با لیبرال دمكراسی غربی وجود داشته باشد.
ایشان بیان پاسخ های مستدل اسلامی را درباره مسائل مطرح در علوم انسانی، روش صحیح مناقشه با علوم انسانی غربی دانستند و افزودند: استادان حوزه و دانشگاهها باید با شجاعت در این میدان حضور یابند و مسئولیت سنگین خود را در تدوین پاسخهای رهگشای اسلام ایفا كنند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به پیشنهاد یكی از استادان زن درباره ضرورت ارتباط بیشتر رهبری با جامعه زنان افزودند: جامعه زنان نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می دهد و طبعاً با یك سازمان یا مجموعه قابل مقایسه نیست اما اساس این پیشنهاد صحیح است و باید ساز و كاری برای اطلاع از دیدگاههای زنان دانشمند فرزانه و تحصیلكرده كشور پیش بینی شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، سخنان یكی دیگر از استادان دانشگاهها را درباره پیشرفتهای افتخارآمیز ایران در عرصه های پزشكی مورد اشاره قرار دادند و افزودند: پیشرفت در عرصه ها و علوم دیگر نیز كاملاً چشمگیر است اما عده ای مدام در گوشه و كنار آیه یأس می خوانند و برای ناامید كردن مردم و دانشجویان و دانشگاهیان تلاش می كنند.
ایشان، اینگونه افراد را موریانه های مخرب و ویرانگر خواندند و خاطرنشان كردند: طبعاً حركت عظیم ملت ایران، مانند هر حركت اجتماعی تاریخی با چالشهایی روبروست اما نهال انقلاب اسلامی امروز به شجره طیبه ای تبدیل شده و ایران، با طراوت تمام در حال رشد و پیشرفت است.
حضرت آیت الله خامنه ای، تولید فكر را بسیار مهم و حتی دشوارتر از تولید علم دانستند و افزودند: ایران مهد فلسفه است و لازم است استادان حوزه ها و دانشگاهها، در زمینه تولید فكرِ منبعث از نگاه فلسفی تلاش كنند.
رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به مراحل نهایی تصویب نقشه جامع علمی كشور تأكید كردند: این نقشه، به برنامه اجرایی نیاز دارد و مسئولان دستگاههای ذیربط برای تحقق نقشه جامع علمی، برنامه ای دقیق تدوین كنند.
ایشان التزام همه مراكز علمی – تحقیقاتی به نقشه جامع علمی را ضروری خواندند و افزودند: نقشه جامع علمی، زنده و پویا و به روز باشد و بر اجرای دقیق آن نظارت شود.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین توسعه غیرهدفمند آموزش عالی را موجب اتلاف بودجه و نیروی انسانی خواندند و افزودند: نیازهای اصلی كشور را در حوزه های مختلف علوم و فناوری، شناسایی كنید تا تعداد دانشگاهها و دانشجویان، رشته های لازم و سطوح این رشته ها براساس این نیازها مشخص شود و وزارت علوم و آموزش عالی نیز تنها براساس این اهداف، به توسعه آموزش عالی اقدام كند.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روزهای آخر ماه مبارك رمضان، تلاش برای بهره گیری بیشتر از فضای لطف، رحمت، نورانیت و صفای الهی در این روزهای پایانی را توصیه كردند و افزودند: طهارت و صفای نفس برای همه انسانها مفید است اما برای دانشمندان و استادان، لازم تر، مفیدتر و پرسودتر است زیرا منش و رفتار استاد در تكوین شخصیت جوان دانشجو بسیار تأثیرگذار است.
ایشان از دیگر فواید طهارت نفس و معنویت استاد را، تشخیص جهت درست حركت علمی دانستند.
در پایان این دیدار نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامی افطار كردند.

امتیاز به این مطلب امتیاز به این مطلب


لینکدونی

نویسندگان

نظرسنجی

  نظر شما در مورد مطالب وبلاگ، چگونه است؟


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :